سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا دهدشتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان_دانشکده بهداشت_گروه مهندسی ب
میثم مباشری – دانشگاه علوم پزشکی سمنان_دانشکده بهداشت_گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
عبدالله برخورداری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان_دانشکده بهداشت_گروه مهندسی ب

چکیده:

سروصدا شایع ترین علل فیزیکی زیان آور درمحیط کار میباشد یکی ازمشکلات بهداشتی کهدرمواجهه با صدای بیش ازحدمجاز بروز می کند افت شنوایی است طبق براورد انجام شده توسط اداره ایمنی وبهداشت شغلی ۱۷درصد کارگران بخش تولید دچاراختلال شنوایی هستند افت شنوایی ناشی ازمحیطکار یکی از بیماریهایی مهمی است که می تواند ایمنی و کارایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد افت شنوایی مکالمه فرد با دیگران را دچار اختلال کرده باعث میشود فرد علائم هشداردهنده را نشنود و مشکلات ارتباطی استرس و کاهش بهره وری را به همراه دارد باتوجه به اینکه صدا می تواند کارایی فرد را به خصوص درکارهای فکری تحت تاثیر قرار دهد و نیز این موضوع که هزینه افت شنوایی ناشی ازمواجهه صدا بسیاربالاست برای مثال درکشوری مانند ایالت متحده این هزینه بالغ برصدها میلیون دلار میباشد نیاز رسیدگی به معضل سروصدا و پیشگیری از بروز افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا از دیدگاه اقتصادی نیز قابل توجیه است مشکلات ناشی ازسروصدا تنها به بروز افت شنوایی ختم نمی شود به عنوان مثال افراد درمعرض صدای بیش ازحددوبرابر بیشتراز افراد معمولی مشکلات خانوادگی دارند.