سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهراء)
نوید آکار – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
سینا نصیری – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

وابستگی به منابع نفتی رو به اتمام سوخت های فسیلی علاوه بر آثار منفی بر روی محیط زیست، در آینده ای نه چندان دور روی اقتصاد نیز تاثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت. استفاده از منابع جایگزین انرژی از راه حل هایی است که بسیاری ازکشورها استفاده از آن را آغاز کرده اند و در پی گسترش آن، در طرح ها و چرخه ی عمرپروژه ها هستند و از طرفی دیگر تاکید و حساسیت کارفرمایان وسرمایه گذاران براجرای مطلوب پروژه ها، توام با کاهش اشتباهات، اتلاف منابع و هزینه ها قابل توجه است. از سویی دیگربا پا به عرصه گذاشتن و توسعه دانش مهندسی ارزش و مدیریت ریسک به صنعت و کسب اعتماد صاحب نظران، کارشناسان خبره و همین طور گسترش روز افزون آن به عنوان ابزاری نوین در سطح جهانی باعث به کار گیری آن در تمامی موارد، به خصوص در زمینه انرژی بادی گردیده است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از دانش و تجربیاتکارشناسان، نگرش های نوین و ترکیبی از مهندسی ارزش و مدیریت ریسک، رویکردی مطلوب در توسعه ی انرژی بادی با هدف کاهش هزینه و آلودگی های زیست محیطی هموار شود