سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نعیم موسوی – همدان- خ استادان-خ قیام- کوچه عدالت- پلاک ۱
وحید ابراهیم زاده اردستانی –
غلامرضا خانلری –

چکیده:

از نظر زمین شناسی مهندسی ، استفاده از داده های ژئوفیزیکی و تفاسیر بدست آمده از آن چه از حیث انتخاب ساختگاه و چه از نظر ضریب اطمینان و ایمنی سازه احداث شده، برای مقایسه و حصول اطمینان بیشتر از تناسب محل پیش نهادی برای ایجاد ابنیه فنی و به حداقل رسانیدن خطرات احتمالی را نمی توان نادیده گرفت. تلفیق اطلاعات زمین شناسی مهندسی و مطالعات ژئوفیزیکی هنگامی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که سوانحی از جمله وقوع فروچاله در محل سابقه داشته باشد و با توجه به مکانیزم رخداد این واقعه ، احتمال بروز مجدد این پدیده در محل وجود داشته باشد . مطالعه این پدیده هم امکان بررسی خطر برای سازه های فعلی را میسر می نماید و هم در زمینه انتخاب ساختگاه- های آتی می تواند راهگشا باشد .در این مطالعه با بکارگیری اطلاعات زمین شناسی حاصل از بروز فروچاله های متعدد در منطقه شمال- شرق همدان سعی در معرفی اهمیت فروچاله و ارائه مکانیزم آن ،در این محل شده است و برای حصول اطمینان از مستند بودن نتایج موجود ، با انتخاب یک محدوده خاص و با انجام عملیات ژئوفیزیکی ، نتایج هر دو روش با هم مقایسه شده اند.