سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
احمدرضا مختاری – اعضا هیئت علمیدانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی –

چکیده:

ازلحاظ زمین شناسی معدن سرب و روی اردکان درسنگهای آهکی و آهکی ـ دولومیتی قرارگرفته و تیپ کانسار آن از نوع دره می سی سی پی می باشد دراین تیپ کانسار محلولهای هیدروترمال مواد معدنی خود را دردرزه وشکاف گسل ها و شکستگی های موجوددرسنگهای آهکی و آهکی ـ دولومیتی برجای گذاشته که این خود کلید اکتشافی خوبی درشناسایی این تیپ ازکانسار می باشد دراین پروژه بررسی های دورسنجی و تکتونیکی محدوده معدن درکنار هم صورت پذیرفته و نتایج بسیارمفیدی ازنقاط مستعد کانی سازی به ارمغان آورده است.