سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

خداداد واحدی – عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
حمید محمدخانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف موردنظر با صرف حداقل منابع در قالب راهکارهای مدون و تعریف شده برای انجام پروژه ها به وجود آمده و توسعه یافته ومجموعه ای از فرآیندها است که با هدف انجام موفقیت آمیز پروژه در طول چرخه عمر آن به کار گرفته می شوند . تاکید و حساسیت کارفرمایان و سرمایه گذاران برای اجرای مطلوب پروژه ها توام با کاهش اشتباه ها و اتلاف منابع، نیاز به شناخت و کاربرد ابزارهای مدیریت را در پی داشته ، از سوی دیگر برخی ابزارهای نوین مدیریتی مانند مهندسی ارزش و مدیریت ریسک نیز قابلیت های خود را در عمل به اثبات رسانیده و پس از گذشت نیم قرن از زمان طرح خود، گسترش جهانی داشته اند و هر ساله بر تعداد پروژه هایی که از این ابزارها در چرخه عمر خود استفاده می کنند افزوده می شود . لذا مهندسی ارزش و مدیریت ریسک فر آیند هایی هستند که می توان آنهارا د رمقاطع مختلف چرخه عمر پروژه بکار گرفت . در این مقاله برگرفته از تحقیقات و تالیفات نویسندگان در مورد مهندسی ارزش، مدیریت ریسک و چرخه عمر(حیات ) پروژه سعی شده است کاربرد تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در فرایند چرخه عمر(حیات ) پروژه با هدف کاهش مخاطرات پروژه و ارایه گزینه های بهینه برای انجام پروژه تشریح شود . در این مقاله ابتدا مبانی ارزش در پروژه و چرخه عمر پروژه بیان می شود، سپس جایگاه و کاربرد مدیریت ریسک و مهندسی ارزش برشمرده خواهد شد و در انتها رویکرد استفاده تلفیقی از این دو روش در فرایند چرخه عمر پروژه ها تشریح خواهد شد