سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزین قلیزادگان – دانشگاه پیام نور، واحد نقده، گروه زمین شناسی ، نقده، ایران
حمیدرضا رجب زاده ساعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه زمین شناسی، اهر، ایران

چکیده:

تهیه نقشه های پتانسیل یابی مناطق کارستی برای برنامه ریزان شهری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. نظربه حجم گسترده لایه های اطلاعاتی در چنین مطالعاتی می توان از توانایی های سنجش از دور وgis به عنوان ابزاری جهت تحلیل داده ها بهرهگرفت. در مقاله حاضر توسعه کارست در محدوده شهرستان مهاباد توسط سامانهGIS مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور پارامتر های مؤثر در توسعه کارست شناسایی ولایه های رقومی مربوط به هریک از پارامترها استخراج شده است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) وزنی که نشان دهنده اهمیت هرلایه می باشد، تعیین گردید. هم پوشانی ریاضی لایه ها با در نظر گرفتن ضرایب وزنی آنها منجر به ارائه مدل پتانسیل یابی مناطق کارستی در محدوده شهرستان مهاباد شده است. صحت سنجیمدل ارائه شده براساس شواهد موجود، حاکی از دقت بالای آن می باشد