سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
زهرا امیری – کارشناس مسئول آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلسله
حدیث زارع منش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور الشتر
نسیبه عزیزالهی – کارشناس زراعت

چکیده:

درقرن بیست ویکم تخریب منابع طبیعی به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات انسان به شمار می رود درکشور ما فرسایش خاک تخریب جنگل و مراتع از حالت یک معضل به شکل یک فاجعه طبیعی نزدیک می شود به طوریکه در هرثانیه ۵۰۰ متر مربع از مراتع کشور نابوده شده و سالیانه ۱/۵ میلیاردتن خاک دراثر فرسایش از دست می رود که نه تنها ا ز بین رفتن این سرمایه های عظیم مصیبتی است بلکه تبعات وقوع سیل وکاستن ذخیره سدها کمتر از خود مساله نیست از طرفی دیگر دولت به تنهایی با توجه به مشکلاتمالی اداری و ساختاری که دارد قادر به حفظ و حراست از منابع اب و خاک کشور نمی باشد بنابراین توانمندسازی مردم شناسایی راه حلهای جلب مشارکت پایدار بهره برداران و حوزه نشینان و واگذاری حفاظت از آب و خاک و ابخیزها و محیط زیست ضروری بوده و حتی اجرای صحیح پروژه های جامع و طرح های بزرگ همچون طرح های ابخیزداری منوط به همکاری بهره برداران می باشد.