سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس حبیب خواه – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت الله رنجبر – گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بین طول جغرافیایی ۵۵:۳۰ تا ۵۶:۳۰ و عرض جغرافیایی ۲۸:۳۰ تا ۲۹ واقع شده است این منطقه شامل دو برگه خبر و باغات میباشد. با توجه به قرار گیری منطقه در زون سنندج- سیرجان و افیولیتی بودن آن احتمال وجودسنگهای الترامافیک و مافیک و به دنبال آن کانسارهای آهن و کرمیت زیاد میباشد. در این مطالعه دادههای دورسنجی منطقه مورد بررسی قرار گرفت و مناطق پوشیده شده از این سنگ ها مشخص شد. با استفاده از دادههای دورسنجی ومغناطیس هوابرد، مناطق حاوی اکسید آهن و دگرسانیهای سرپانتینی و ساسوریتی که بیشتر در سنگهای مافیک و الترامافیک دیده میشود، مشخص گردید.در انتها با استفاده از منطق فازی و عملگر گاما در نرم افزارArc Map نتایج با یکدیگر تلفیق گردید و مناطق دارای پتانسیل معدنی مشخصشدند