سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا وحیدزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

باغ ایرانی مفهومی گسترده است و دامنه حضور آن باغ مقبره ها ، باغ شکارها ، باغ حیاط ها ، باغ مدرسه ها و … راشامل می شود که جدای از ساختار اصلی باغ یک حس تعلق و حس مکان را ایجاد میکند. ایجاد باغ ایرانی با تقلیدصرف از شکل ساختاری آن دیدی ساده انگارانه به یک مفهوم وسیع است . از مهمترین اصولی که احساس باغ ایرانی ا در بیننده زنده می کند ترکیب شدن با بستر و اجبار نکردن محیط به پذیرش زیبایی است در واقع باغ ایرانی مفهوم عینی عبارتlistening to land می باشد که کلی ترین اصل در طراحی پایدار محیط است .حذف کاربری های جدید و مورد نیاز ، تاسیسات و فناوری از شهر امروزی امری محال است و هر قطعه زمین پیش از آنکه بخواهد به پارک و فضای سبز اختصاص داده شود توجیهات اقتصادی کاربری های دیگری را برای آن رقم میزند که نتیجه آن سرانه بسیار پایین فضای سبز خصوصا در شهرهای بزرگ است، راهکار تبدیل کاربری ها و محوطه های شهری به باغهای موضوعی و ایجاد باغهای تماتیک(thematic garden در شهر می تواند راهی برای بازگرداندن فضای سبز به همان صورت اصیل خود یعنی باغ ایرانی به شهرامروزی باشدو تم اصلی، شهر و کاربری ها با رعایت اصول باغ ایرانی به صورت باغهای تماتیک طراحی شوند