سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین علینقیان – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
سیدعلی معلمی – استادیار پژوهشگاه صنعت نفت
محمدرضا کمالی – دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

سازند کربناته جهرم درناحیه فارس ساحلی براساس پارامترهای مخزنی شامل تخلخل و تراوایی و همچنین دانسیته سنگ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند به منظور بررسی تخلخل درسازند فوق از ۴ روش مختلف استفاده و نتایج بدست آمده باهم مقایسه شده است روش آنالیز تصویری روشی آسان و توانمند جهت ارزیابی فضاهای خالی موجود درسنگ می باشد بطوریکه درمقایسه با دیگر روشها بسیار کم هزینه تر و سریعتر میب اشد به علاوه با انجام این روش اطلاعات با ارزشی درمورد نوع شکل اندازه و توزیع اندازه فضاهای خالی فراهم می کند که مجموعه این اطلاعات درک صحیح و دقیقی از کیفیت سنگ مخزن دراختیار می گذارد.