سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عبادی – استادیار دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرشید فرنوداحمدی – دانشجوی دکترای فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مراحل مهم در پیاده سازی یک سیستم GIS آماده سازی داده برای ورود به این سیستم می باشد. در تهیه اطلاعات مکانی برای ورود به GIS به کمک تکنیک فتوگرامتری، روش متداول و معمول استفاده از سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای GIS به صورت مجزا و مستقل می باشد. آماده سازی داده های مکانی بر اساس روش عنوان شده، مشکلات فراوانی از قبیل : مشکلات ناشی از فرآیند تبدیل داده های مکانی از فرمت محیط CAD به فرمت قابل قرائت در سیستمهای (CAD To GIS Conversion) GIS، کاهش صحت داده های مکانی در فرآیند ویرایش داده ها، عدم امکان افزودن اطلاعات توصیفی به داده های مکانی همزمان با تولید داده های مکانی، و افزایش زمان و هزینه تولید و آماده سازی داده های مکانی برای ورود به سیستم (GIS)، عملیات رقومی سازی عوارض از روی مدل ایجاد شده در سیستمهای فتوگرامتری، در داخل یک محیط GIS واسطه انجام می گیرد و داده های مکانی با ساختار داده و فرمت استاندارد تعریف شده برای سیستمهای GIS ذخیره سازی می شوند و بدون نیاز به ویرایش وتبدیل ثانویه می توانند مستقیما وارد آنالیزهای GIS شوند. در این تحقیق با طراحی، پیاده سازی و تست موفقیت آمیز سیستم OIPGIS به عنوان اولین سیستم تلفیقی برای تلفیق آنی سیستمهای فتوگرامتری و سیستمهای GIS ضمن دستیابی به تکنیک تلفیق آنی این دو سیستم، و رفع مشکلات فوق الذکر در روند آماده سازی داده های مکانی برای سیستمهای GIS، گامی اساسی در کاهش فاصله میان سیستمهای تولید داده های مکانی و سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) برداشته شده است.