مقاله تلفیق شبکه عصبی RBFLN و فن چندشاخصه ORESTE برای شناسایی مکان بهینه استقرار مراکز مالی و تجاری در فضای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۲۸۹ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: تلفیق شبکه عصبی RBFLN و فن چندشاخصه ORESTE برای شناسایی مکان بهینه استقرار مراکز مالی و تجاری در فضای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله مراکز مالی و تجاری
مقاله RBFLN ،ORESTE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشورنژاد غدیر
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی سبکبار حسنعلی
جناب آقای / سرکار خانم: علوی پناه سیدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: نامی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مراکز مالی و تجاری از مهم ترین مراکز فعالیت های فضای شهری محسوب می شوند و توجه به موقعیت و مکان استقرار آن ها، از مهم ترین عوامل سودآوری و موفقیت این مراکز است. در این مطالعه، برای شناسایی مکان بهینه استقرار مراکز مالی و تجاری، سامانه شبکه عصبی RBFLN، که شکل تغییریافته ای از شبکه عصبی بر پایه تابع شعاعی (RBFNN) است، در تلفیق با فن چندشاخصه ORESTE به کار گرفته شد. داده های دو و چند کلاسه پارامترهای اقتصادی و تجاری، آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، رفاهی و تفریحی، اداری، جمعیتی، حمل و نقل و ترافیکی بر اساس شعاع تاثیرگذاری، به عنوان بردارهای چندبعدی وارد شبکه عصبی شدند. به منظور یادگیری شبکه، ۶۹ شعبه نمونه در شهر تهران و ۳۴ نقطه غیربهینه به کار گرفته شد. نتایج تحقیق شبکه RBFLN دوکلاسه با دفعات تکرار ۸۰۰ بار را با کمترین میزان خطای آموزش و طبقه بندی، به عنوان مناسب ترین کلاس برای شناسایی مناطق بهینه (غربالگری) استقرار مراکز مالی و تجاری نشان می دهد. نتایج این غربالگری مناطق بهینه پیشنهادی اولیه را تشکیل می دهند که در ادامه، با فن رتبه بندی چندشاخصه ORESTE با معیارهای کیفی حاصل از مشاهدات میدانی اولویت بندی شدند. این فرایند در شهر تهران و بر روی هر ۲۲ منطقه این شهر اجرا شد.