مقاله تلفیق شاخص کارایی فارل با رویکرد تابع هزینه و شاخص ورودی محور فارل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تلفیق شاخص کارایی فارل با رویکرد تابع هزینه و شاخص ورودی محور فارل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی هزینه
مقاله واحد تصمیم گیرنده
مقاله تلفیق
مقاله کارایی تکنیکی
مقاله کارایی تخصیصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی متین رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی صدیقه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله تلفیق شاخص کارایی فارل را مورد ارزیابی قرار می دهیم و با توجه به این حقیقت که کمینه هزینه صنعتی با مجموع کمینه هزینه های واحدها برابر است، شرایطی برای تلفیق کارایی فارل می یابیم. از این تساوی برای محاسبه اندازه کارایی (تکنیکی یا کلی) صنعتی از اندازه کارایی (تکنیکی یا کلی) واحدها استفاده می کنیم.