سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهتاب پور آتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی

چکیده:

در عصر اطلاعات، شیوه آموزشی جدیدی مورد نیاز است که یادگیرندگان در هر زمان و در هر مکان و از هر جنس و نژادی بتوانند به دانش دسترسی داشته باشند و بنابراین، ادامه بقای نظام های آموزشی از طریق آموزش سنتی امکا نپذیر نیست. از این رو ، یادگیری سیار یک راه حل مناسب برای علاقمندان به کسب اطلاعات و دانش روز است. با استفاده از شبکه های ارتباطی سیار و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مناسب، م یتوان زمینه ساز تحولی شگرف در مقوله یادگیری بود. در این راستا، مقاله حاضر که با استفاده روش شناسی کتابخانه ای و مرور منابع به رشته تحریر درآمده، درصدد است تا به بحث در خصوص تلفن همراه به عنوان گزینه ای مناسب جهت یادگیری سیار بپردازد. پتانسیل موجود بر روی بسترهای تلفن همراه می تواند پلی برای یادگیری باشد؛ به شکلی که با محیطی پرقدرت و دارای انعطاف فراوان، ضمینه های نوین آموزشی را ایجاد کرده و هدف آموزش در هر زمان و مکان را محقق می کند. تولید محتوای چند رسانه ای، ارسال محتوا از طریق MMS ، و آزمون از طریق پیامک چند نمونه از قابلی تهایی است که تلفن همراه برای یادگیری سیار بوجود م یآورد. لذا ، بایستی در راستای حذف چال شهای استفاده از تلفن همراه در یادگیری سیار اقدامات لازم صورت گیرد.