مقاله تقی زاده، از تجددگرایی تا فرنگی مآبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های تاریخی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تقی زاده، از تجددگرایی تا فرنگی مآبی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سید حسن تقی زاده
مقاله مجله کاوه
مقاله تجددگرایی
مقاله فرنگی مآبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پندار حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درک بینش روشنفکری تقی زاده همان قدر دچار کج فهمی است که درک شخصیت سیاسی او؛ با این تفاوت که تقی زاده خود، در ایجاد این کج فهمی بیش از هر کس دیگر نقش داشت. چرا که ایراد جمله «ایرانی باید ظاهرا و باطنا، جسما و روحا فرنگی مآب شود و بس» دیگران را به این بینش کشانید که وی با درک سطحی از مدرنیته، فاقد وجاهت روشنفکری بوده و به اندازه یک فرنگی مآب نزول کرده است؛ در حالیکه بررسی مطالب و نوشته های وی، خلاف این مساله را اثبات می کند. به لحاظ شخصیت سیاسی که شخصیت روشنفکری اش بر آن سایه انداخته بود نزدیکی به قدرت و دست یازیدن به هر اقدام منفعت طلبانه، که لازمه مقام سیاستمداری است، حتی به قیمت امضای تمدید قرار داد ۱۹۳۳، وی را به یکی از منفورترین سیاستمداران عصر پهلوی مبدل کرد.