سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه احمدی علی آبادی – دکترای جامعه شناسی

چکیده:

امروزه شاهد رشد گردشگری درهمه جای دنیا هستیم ظرفیت های جدید گردشگری چیزی است که ساکنان بومیهرمنطقه بهتر از هرکس دیگری می شناسند آنها هستند که با معرفی جاذبه های تاریخی فرهنگی و تفریحی مناطق زندگی اطراف خود مسئولان محلی را برای سرمایه گذاری گردشگری تشویق و ترغیب یم کنند از این روی تصمیماتی از این دست باید در سطح طرح ها و برنامه های استانی صورت گیرد درضمن آسیب هایی که توریست ها می توانند به زیست بوم مردم محلی برسانند بیشتر از هرکسی توسط بومیان آنجا ملموس است بنابراین برای اجتناب از آن باز برنامه های استانی که با مشورت با مردم محلی تنظیم شده باشد راه گشا خواهد بود اکوتوریست که اینک یکی از شاخه های مطرح و رو به رشد صنعت گردشگری است باید دردستورکار قرارگیرد منظور از آن مسافرت هایی مسئولانه به نواحی طبیعی است که علاوه برمشارت های مفید اجتماعی و اقتصادی حفظ محیط زیست و جوامع محلی و رفاه مردم بومی درنظر گرفته شود یکی دیگر از آن ظرفیت هایی که نیاز به برنامه ریزی دارد توریست ساحلی است.