سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا ناصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رامین وفایی پورسرخابی –
میررامین موسوی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

گسترش شهرتبریز درجهت طول وشکل هندسی شبکه معابر آن که متاثر از شرایط جغرافیایی است و توزیع سفرهای درون شهری موید این امر است که کریدور شمال – جنوب برای تامین سهولت دسترسی نیاز به تقویت داردجانمایی معابر کریدور پیشنهادی درمحدوده متراکم مرکزی بویژه درمنطقه بازار را باید مدنظر قرار داد باتوجه به مسیرهای موجود معبری شمالی جنوبی پیشنهاد میگردد که تحلیل های ترافیکی آن درمحیط EMME/2 و با استفاده از روش تخصیص تعادلی صورت میگیرد که درآن فرض می گردد کوتاهترین مسیر انتخاب می گردد سناریوهای تعریف شده برای سال افق طرح برایگزینه های پیشنهادی و عدم انجامکار تعریف و نتایج درحوزه شاخص هایی مانند حجم به ظرفیت زمان سفر و آلاینده های هوا مقایسه می گردند.