سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد نجف آبادیان – دانشجوی کارشناسی ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید هاشم الحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تقویت بناها و همچنین کنترل نشست چالشی بسیار مهم است که مهندسین ساختمان با آن درگیر ند بخصوص درمورد بناهای تاریخی این مساله بیشتر حائز اهمیت است بطور معمول درمورد بناهای تاریخی هرگونه دستکاری درسازه و فونداسیون آنها به لحاظ اهمیت بنا یا غیرممکن بوده و یا با وسواسهای بسیار همراه می باشد ازاین رو تقویت فونداسیون و خاک آن از اطراف فونداسیون به نحوی که هیچ تغییر و دستکاری دراصل فونداسیون انجام نگیرد خود مساله حائز اهمیت است دراین مقاله روش جدیدی برای مقاوم سازی پی های سطحی بوسیله ریزشمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد میگردد دراین روش یک سری دال بتنی دراطراف پی مرد نظر احداث شده و این ریزشمع ها دالهای بتنی خاک اطراف پی را تحت فشار قرارمیدهد عملکرد این روش بوسیله شبیه سازی سه بعدی مورد بررسی قرارگرفته شده است.