سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی بحرینی پور – شرکت موج نیرو
محمدرضا گیوه ای – شرکت موج نیرو
اسما سخی – شرکت موج نیرو
حمیدرضا کریمان پور – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

تقویت هر یک از معیارهای پدافند غیر عامل در سیستم مخابراتی شبکه قدرت موجب افزایش دسترسپذیری و امنیت سیستم مخابرات و در پی آن بهبود شاخصهای امنیت و قابلیت اطمینان شبکه قدرت می گردد. در این مقاله با بهرهگیری از روش های آنالیز قابلیت اطمینان ابتدا ساختاری جهت تحلیل محاسباتی و معرفی شاخصهای پدافند غیر عامل شبکه برق ارائه شده است. سپس با ارائه چارچوبی جدید در آنالیز قابلیت اطمینان شبکه که در آن وابستگی دسترس پذیری المانهای شبکه قدرت به سیستم مخابرات لحاظ می گردد، تاثیر تقویت پدافند غیرعامل سیستم مخابرات بر پدافند غیر عامل شبکه برق موردتحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این تحلیل، تاثیر بکارگیری مایکروویو پرتابل بر تقویت پدافند غیر عامل شبکه برق، بررسی شده و به کمک آنالیز حساسیت روشی جهت اولویت بندی راه اندازی مایکروویو پرتابل برای اجزای مختلف شبکه در وضعیت های بحرانی ارائه شده است.