سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اردوان عوض دوانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهش
مهرزاد بهزادی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهش
محمدحسن کدیور – استاد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیرازدانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهش

چکیده:

استفاده از استیفنرهای طولی در طراحی تیرهای کارلینگ تحت خمش باعث کاهش وزن و قیمت نهایی ساخت سازه می گردد . در این مقاله برای بررسی میزان کاهش قیمت، یک تیر کارلینگ بهینه شده با استیفنر و بدون استیفنر با هم مقایسه شده اند . حداقل سطح مقطع طراحی را می توان بوسیله روشهای تحلیلی محاسبه کرد . همچنین یک تابع هزینه برای در نظر گرفتن قیمت مصالح و هزینه ساخت ( جوشکاری ) معرفی گردیده که این تابع نسبت به پارامترهای هندسی سازه غیر خطی می باشد و بنابر این از یک روش عقب گرد برای بهینه سازی طراحی استفاده شده است . در پایان با حل یک مثال میزان کاهش هزینه در دو حالت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است