سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – دانشیار
امیر ابراهیم چهاردهی – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

از مخازن کروی بزرگ در صنایع پتروشیمی برای نگهداری گاز مایع تحت فشار در فشارهای کاری حدود ۱/۶استفاده می شود.این مخازن به طور سنتی تماما از فولاد ساخته می شوندو هزینه ها ساخت بسیار بالایی داشته و نیز وزن سازه ها آنها بسیار زیاد می باشد.در این تحقیق هدف بررسی مساله تقویت این مخازن با استفاده از مواد مرکب تشکیل گردد.مزایای طرح مذکور بر طرحهای تمام فولادی کاهش وزن سازه به اندازه تقریبی۶۰%و نیز کاستن از مشکلات و هزینه ها ساخت مخزن به وسیله کاهش ضخامت فولاد مخزن می باشد.برای رسیدن به این منظور گرفتن هندسه با در نظر گرفتن هندسه و شرایط مرزی و بارگذاری و نیز رفتار غیر خطی فولاد مورد استفاده به تحلیل عددی مدلهای مختلفی پرداخته و در تحلیل هر مدل هدف خاصی دنبال گردیده است.پس از انجام این تحقیق طرحی ارایه داده شده که توسط آن بتوان مازن جدیدی با وزن و هزینه ساخت کمتر تولید نمود.