سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر بهشت آئین – هیئت علمی دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

یک ستون فولادی ممکن است به دلایل مختلف نیاز به تقویت و افزایش باربری داشته باشد که تاکنون روشهای مختلفی از جمله جوش دادن ورقهای فولادی و یا قرار دادن آن دریک مقطع بتنی برای این منظور ارایه گردیده است دراین مقاله دریک روش جدید با بهره گیری از مقاطع CFT مقاله با استفاده از روش عناصر محدود به بررسی اثرتقویتی ستونهای CFT درتقویت و میزان افزایش باربری ستونهای فولادی پرداخته شده است همچنین جهت اطمینان از صحت مدلسازی نتایج تحلیل های عددی یک ستون فولادی تقویت شده با مقاطع CFT با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده و از درستی مدلسازی اطمینان حاصل شده است.