سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد خاتمی – کارشناس ارشد سازه
سیدروح اله حسینی واعظ – دانشجوی دکتری سازه
شهریار طاووسی تفرشی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

لزوم مقاوم سازی ساختمان ها در برابر بارهای لرزه ای نیازی اساسی فعلی ساختمان های داخلی کشور می باشد این نیاز وقتی بیشتر خود نمایی می کند که بدانیم کشور ایران با ساختمان های قدیمی در برابر زلزله های پیش رو مقاومت چندانی از خود بروز نمیدهد سازه های بتن مسلح به علت شرایط خاص فیزیکی و عدم توانایی در تغییرات آرماتورها و یا ابعاد بتن نیاز به تقویت خارجی با مواد و یا مصالح دیگر دارد ستونها در ساختمانهای بتن مسلح نقش حیاتی باربری ثقلی و لرزه ای را ایفا می کند و مهمترین المان سازه ای در ساختمان ها می باشد تقویت این المان سازه ای می تواند ضمن افزایش باربری ثقلی خطر خرابی های پیش رونده را نیز از بین ببرد به همین دلیل و برای بررسی نقش ورق فلزی در تقویت ستونهای بتن مسلح از یک ستون فلزی به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ میلی متر با ارتفاع ۵۰۰ میلی متر استفاده شده و ستون تحت بارگذاری سیکلیک قرار گرفته است. ورق فلزی با ضخامت ۱۰ میلی متر بهصورت محیطی در ارتفاع های مختلف قرارگرفته و با بررسی میزان تغییر مکان جانبی نهایی و جذب انرژی بهینه ترین حالت برای این مقاوم سازی انتخاب می گردد.