سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیف اله همتی – عضو هیئت علمی و عضو گروه پژوهش دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
علی نیکوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

با توجه به تغییرات ایین نامه ها و دستورالعمل های فنی بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های موجود براساس آیین نامه های جدید اجتناب ناپذیر بوده و امری ضروری است دراین مقاله رفتار یک ساختمان با کاربری مسکونی و طراحی شده براساس ویرایش دوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله بررسی می شود ساختمان مورد مطالعه در منطقه ای با خطر نسبی زیاد قرار دارد که با توجه به ویرایش سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله آسیب پذیر می باشد از طرفی کارفرما قصد افزودن یک طبقه دیگررا دارد که باعث آسیب پذیری قطعی آن گردیده و درنتیجه تحلیل کمتربودن ظرفیت اعضا موجود نسبت به نیاز اعضا مشخص گردید.