سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرهوشنگ اخویسی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی
علی پرمنون – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

امروزه به منظور افزایش مقاومت سازه های بتن ارمه از ورقهای تقویتی پلیمری استفاده می شود از انجا که مدلسازی عددی سازه ها دارای هزینه کمتری نسبت به مدلسازی درازمایشگاه می باشد بنابراین درا ین مطالعه مدلسازی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو ارزیابی می گردند تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو به عنوان عضو اصلی از سازه های بتن مسلح توام با دیوار برشی محسوب می گردند بنابراین تحقیق در خصوص منحنی پاسخ به دست امده از تحلیل غیرخطی این نوع تیرها در تعیین عملکرد سازه ها ی بتن ارمه تحت بارهای وارده حائز اهمیت است بدینمنظور ظرفیت نهایی تیرهای عمیق سوراخدار تقویت شده به روش اجزای محدود غیرخطی ارزیابی می گردند. همچنین تقویت خارجی جان به وسیله ی ورق های مورب cfrp مورد بررسی قرارگرفته است.