سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان- گروه عمران- عضو باشگا
سعید بهنیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان-گروه عمران
سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان-گروه عمران
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دک

چکیده:

پارامترهای تنش برشی سطوح مشترک ساختمان خاک با استفاده از مدل اجزا محدود روش برش مستقیم مورد تحلیل قرار گرفتند. این مدل برای تعیین کاربرد تغیر فشار سطوح مشترک و برای مشاهده تاثیر کاهش سطح روی تنش برشی در سطح مشترک خاک رس-بتن استفاده می شود. نتیجه مطالعه FE نشان می دهد که حدود ۷درصد افزایش تنش به علت تغیر سطح در جریان آزمایش برش مستقیم می باشد و اصلاح سطح را برای تحلیل سطح مشترک ساختمان خاک را نمی توان نادیده گرفت.