سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله موسوی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان-گروه عمران
محمدمهدی حیدری – دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان- گروه سا
سعید کاظمی محسن آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا- گروه عمران-دانشجوی

چکیده:

ساختمان های جدید چند طبقه همواره یک ابزار بسیار محکم و دقیق برای ارتفاع ساختمان دارند، تا تاسیسات ساختمان ها را در ارتفاع آن طبقات متناسب و همتهنگ کند، ایجاد بازشدگی جان تیر در تیر طبقات ساختمان برای عبور تاسیسات ، یک امر عادی در عمل است. رفتار سازه ای تیرهای فولادی با بازشدگی جان تیر، و همچنین برای تیرهای کامپوزیتی با بازشدگی جان تیری مستطیلی تکی، همراه با آرماتور و بدون آن ، مطالعه شده است. بازشدگی جان تیزی مستطیلی اغلب مواقع با نسبت های طول به عرض مختلف ، ایجاد می شوند و شکل می کیرند. در حالی که ارتفاع بازشدگی جان تیر به ۵۰% ارتفاع مقطع کلی محدود است. هر چند که روش های طراحی مختلف برای تیرهای سازه ای همراه با بازشدگی جان تیر، استفاده شده است، اما تا کنون رفتار تیرهای فولادی با بازشدگی جان تیر مشخص نشده است. دلیلش هم تعداد زیاد پارامترهای مربوط به آن و پیچیده بودن آن در آنالیز کردن تیرهای فولادی با بازشدگی جان تیر است. در این مقاله از آنالیز عنصر محدود (finite element) به منظور تحلیل و آنالیز تیرهای فولادی استفاده شده است. مقدار تنش و تغییر مکان با توجه به تغیر در نسبت دهانه ،ترسیم شده است.