مقاله تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج ساختارهای لوله ای
مقاله استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال
مقاله آنالیز تصاویر سی تی اسکن کبد
مقاله پردازش تصاویر پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی زاده ظروفی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساتو یوشی نبو
جناب آقای / سرکار خانم: هوری ماساتوشی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه های تصویر به دست می آوریم. برای نقاطی که روی محور مرکزی قرار دارند این فاصله از دوسر هر راستای دلخواه متقارن است. در این مرحله با نمونه برداری فاصله هر نقطه از لبه های تصویر در راستاهای مختلف، به نقاطی که تقارن بیشتری دارند مقدار بیشتری نسبت می دهیم. در مرحله بعد برای تقویت محور مرکزی لوله ها، از یک فیلتر براساس روش pock استفاده می کنیم. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از تصاویر فانتوم دوبعدی و سه بعدی و داده های پزشکی به صورت کیفی و کمی با معیارهای حداکثر خطای تعیین محور مرکزی و نرخ آشکارسازی انجام گرفته است که مزیت این روش را به روش های موجود نشان می دهد.