سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد کفاشان – دانشجوی دوره دکترای مرکز ملی علوم آکادمیک جمهوری آذربایجان

چکیده:

اخلاق اعمال و رفتار انسانی است که قابل تحسین و افرین میباشد و مبنای ارزشی آن دردیدگاه های مختلف متفاوت است منظور ازاخلاق دینی دراین پژوهش اخلاق دین اسلام است که اخلاقی جامع مبتنی برامور واقعی موثق و متصل به سرچشمه وحی الهی است و تمام ابعاد عملکردی انسان درجامعه را فرا میگیرد تقوی الهی به معنی محافظت انسان از بدی ها و مشوق او به خوبی ها یکی از مبانی اخلاق دینی است که دراین مقاله به بحث و بررسی پیرامون آن از دیدگاه ا سلامی و ازمنظر نهج البلاغه پرداخته شده است ساختاربحث بدین صورت است که پس ازتعریف و ذکر اهمیت اخلاق و اخلاق دینی به تعریف و توضیح و بیان ضرورت تقواها پرداخته شده و با اشاره به خطبه ها نامه ها و حکمت های نهج البلاغه مصادیق تاکیدات حضرت علی ع دراین زمینه ذکر شده است و درخاتمه به تحلیل نتایج و آثار عملی تقوا درزندگی اجتماعی و فردی انسان متقی پرداخته شده است که نتیجه حاصله نشستن خدا دردل متقین و خداگونه شدن فرد متقی و جامعه ای است که متقین درآن زندگی می کنند