سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال محمدی – کارشناس ارشد حسابداری
بهاره حسنیان مقدم – کارشناس ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

همه سازمان ها درمعرض خطر تقلب قراردارند تقلبهای بزرگ موجب از پای درآمدن سازمان ها زیانهای بزرگ برای سرمایه گذاریها تحمیل هزینه های حقوقی چشمگیر محکومیت افراد کلیدی و از بین رفتن اعتماد دربازارهای سرمایه شده و ایجاد اثار منفی برهرت و اعتبار سازمان هاست تقلب درسیستمهایی که مدیریتی کارامد برآنها حکمفرماست نیز رخ میدهد پس شایسته است سازمان ها بجای تلقین امیدهای واهی مبنی براینکه درسازمان های آنها تقلب روی نمی دهد با این مساله به شکل جدی تر روبرو شوند ودراین راستا باید با برنامه های مبارزه با تقلب با پشتکار و تلاش زیاد تا مرحله کشف کامل آن پیش روند