سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز دلیری – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی قوچانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

امروزه بیماریهای رگهای تغذیه کننده قلبCADیکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر در سطح دنیا به شمار میرود. علت این بیماری جمع شدن پلاکها در دیواره رگهای قلبی میباشد که باعث انسداد و ایجاد خلل درسلولهای تغذیه کننده قلبی میشود. پیدا کردن روشهایی برای تشخیص میزان تنگی این رگها و سپس درمان بموقع آن، برای پیشگیری از گرفتگی کامل رگ حائزاهمیت است. در روش تصویر برداری با استفاده از اولتراسوند دستیابی به تصاویر به دلیل غیرتهاجمی بودن و عدم نیاز به اشعه ایکسدر مقایسه با سایر روشهای تصویربرداری پزشکی برتری دارد. در این مقاله تقطیع مرز عروق در تصاویر اولتراسوند به منظور استخراج پروفایل حرکت عروق قلبی بیان می شود که بتوان با دقتمناسبی عروق را در تصاویر اولتراسوند آشکار نمود. با استفاده از نتایج این مقاله، میتوان استخراج اطلاعاتی نظیرstiffness در عروق و وضعیت رگ و احتمال گرفتگی آن فراهم آورد که برای پیش بینی بیماری دارای اهمیت بالایی در زمینه پزشکی میباشد