سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی همایون پور – استادیار دانشکد
محمدحسین معطر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روشی مبتنی بر استفاده از ویژگی همواری طیف به منظور تقطیع سیگنالهای صوتی به کمک خوشه بندی -c میانگین فازی FCM) ارائه شده است. روش مورد استفاده از دو جنبه با روشهایی که در گذشته برای این منظور پیشنهاد شده اند متفاوت است. اول اینکه در این روش از تفاوت موجود در ساختار قطعات صوتی استفاده می شود و برای این منظور ویژگیهایی مانند انرژی و نرخ عبور از صفر و در نهایت همواری طیف مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین در این روش بر خلاف روشهای دیگر که نیاز به عمل آستانه سازی در آنها وجود دارد، برای تعیین محلهای تقطیع از خوشه بندی FCM استفاده شده است.