سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن خواجه پور – گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین تقی زاد – گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
جلیل جلیلی – گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

متخصصین هماتولوژی جهت تشخیص بسیاری از بیماریها به بررسی تصاویر گلبوهای خونی می پردازند لذا تقطیع تصاویر میکروسکوپی گلبوهای خونی به هماتولوژیست ها جهت تشخیص بهتر بیماریها کمک می نماید دراین مقاله روشی اتوماتیک جهت تقطیع گلبولهای سفید در تصاویر رنگی معرفی شدها ست کهدر آن ابتدا استخراج هسته گلبول سفید خون با استفاده از مولفه اشباع در فضای رنگ HSI صورت می گیرد سپس برمبنای برچسب گذاری مولفه های متصل به هم گلبولهای سفید به همراه گلبولهایی که به آنها متصل می باشد استخراج می گردد. پس از آن جهت تفکیک دیگر اجرای متصل به هر گلبول سفید از الگوریتم واترشد استفاده می شود اما اعمال الگوریتم واتر شد به تنهایی مشکل بخش بندی مضاعف را ایجاد می کند.