سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمیدرضا سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری
حسین بارانی – استادیار دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدزکریا علوی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

بهره برداری از مراتع تنها به منظور تولید علوفه دام به اقتصاد تک محصولی شبیه بوده که اقتصادی شکننده است بهره برداری چندمنظوره از پوشش گیاهی باعث کاهش فشار چرایی دام برمراتع شده و گامی مهم درجهت مدیریت پویای مراتع محسوبمی شود یافتن پتانسیل های دیگر در بهره برداری با ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کاری یکی از اساسی ترین جنبه های موفقیت بهره برداری و مدیریت پایدار است مقاله حاضر نیز برخی روشهای مورد استفاده برای شناسایی توانمندی های اشتغال و بهره برداری و مدیریت صحیح و پایدار درمرتع برف و بن امل را با توجه به توانمندی های منطقه توضیح میدهد مرتع برف و بن با مساحتی بالغ بر ۱۳۲۳ هکتار در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب شهرستان آمل و دربخش لاریجان قرارگرفته است حداکثر ارتفاع منطقه ۴۳۰۰ مترو حداقل ارتفاع آن ۲۵۰۰ متر از سطح دریا میباشد. دراین منطقه پس از جمع آوری نمونه های گیاهی براساس تاکسونومی گیاهی و به کارگیری منابع لازم این نمونه ها شناسایی شده و خانواده جنس گونه و طول عمر بیولوژیک هریک از آنها تعیین گردید. شکل زیستی هریک از عناصر گیاهی منطق با استفاده از روش Raunkiaer مشخص شد همچنین جهت پردازش و آنالیز داده های خام از نرم افزار EXCEL استفاده گردید بطول کلی ۶۶ گونه از ۲۳ تیره گیاهی جمع آوری و شناسایی شد که نشان از تنوع بالای پوشش گیاهی در این منطقه دارد.