سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا جلالیانی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
محمدعلی منصوری بیرجندی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده:

در این مقاله یک تقسیم کننده توانن نوری ۱×۲ بسیار کوچک در دو طول موج ۱۳۱۰/۱۵۵۰ بر اساس تداخل چند حالته بلور فرتونی طراحی کرده ایم. این شیوه می تواند برای تقسیم پرتو ورودی به طور مساوی همزمان برای طول موج ۱۳۱۰nm و ۱۵۵۰nm مورد استفاده قرار گیرد. کل طول موجبر چند حالته در این شیوه، تنها در حدود ۱۳µm است. بر اساس روش آنالیز انتشار مد هدایت، اثر خود تصویر برداری در دو مورد انتشار متقارن مورد بحث قرار گرفته است. روش FDTD برای شبیه سازی انتشار پرتو در تداخل چند حالته مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تصویر یکسان و دوگانه ی میدان ورودی در این شیوه به طور متناوب رخ می دهد.