مقاله تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در متافیزیک (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تقسیم فلسفه معاصر به تحلیلی و قاره ای
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه تحلیلی
مقاله فلسفه قاره ای
مقاله فلسفه معاصر
مقاله تلقی جغرافیایی-زبانی
مقاله تاریخ فلسفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی فر عبدالرزاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موارد مواجهه هیدگر با فلسفه هگل، نقد مفهوم زمان اوست. از نظر هیدگر، زمان هگل زمان گذشته، عرفی و متعارف (vulgar) و بازخوانی صرف فیزیک ارسطوست. شارحان متعددی از جمله دریدا، ملابو، ترایورز و دیگران نقدهایی بر این نحوه تفکر هیدگر وارد دانسته اند. یکی از مهمترین نقدها در تفسیر هیدگر از زمان هگل این است که نقد او صرفا مبتنی بر فلسفه طبیعت هگل و نه بر اساس تمامی دقائق فلسفه اوست. در این بررسی نشان داده می شود که او همچنین در این مساله، بیش از اندازه در نقش صوری زمان به عنوان نفی نفی اغراق کرده است. در پایان نتیجه گیری می شود برخلاف تفسیر هیدگر، آینده بخش مهمی از فلسفه هگل است و مراحل متعددی از زمان در فلسفه او وجود دارد. بدین ترتیب زمان هگل را عرفی و متعارف دانستن، مورد تردید قرار می گیرد.