سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا ستوده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علی موقر رحیم آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای لحاظ کردن سطوح مختلف عدم قطعیت و ناسازگاری درفرایند چک کردن مدل از منطقهای زمانی چندمقداری روی جبرهای شبه بولی استفاده شده است منطق فازی نیز نوعی منطق چندمقداری نامتناهی و پیوسته است که در حوزه های مختلف کاربرد دارد با ترکیب منطقهای زمانی با منطق فازی می توان مفاهیم فازی را درحوزه چک کردن مدل وارد کرد دراین مقاله ضمن تعریف مدل کریپکه فازی FzKripke جهت چک کردن خواص زمانی روی این مدلها منطق FzCTL*را ارایه می کنیم جهت هبرخورد با مشکل انفجار فضای حالت علاوه بر مفهوم تجرید و شبیه سازی دو گانه که در فرایند چک کردن مدل مفاهیمی شناخته شده اند به مفهوم تقریب روی این منطق ها و مدلهای فازی به عنوان تکنیکی جدید پرداخته خواهد شد.