سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه آتش پز گرگری – دانشکده مهندسی فنّاوری اطلاعات، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
سیدمصطفی کلامی هریس – گروه مهندسی کنترل، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد

چکیده:

نظم نسبی موجود در جدول تناوبی، پی شبینی و تقریب مقادیر الکترونگاتیوی عناصر جدول تناوبی را امکان پذیر می سازد، ولی روش ساده و مستقیمی برای اندازه گیری و تعیین الکترونگاتیوی در دست نیست. پیشنهاد راهکاری برای تعیین میزان الکترونگاتیوی بدون نیاز به حفظ کردن مقادیر داده شده در جدول ها از اهمیت علمی و آموزشی ویژ های برخوردار است و قدم مهمی در سهولت یادگیری و ارتقاء دانش موجود محسوب می شود. در این مقاله، روابطی ریاضی ارائه شده اند که این امکان را فراهم م ی آورد که با در دست داشتن شماره ی گروه و شماره ی دوره ی هر عنصر از جدول تناوبی، بتوان ضریب الکترونگاتیوی آن را با اختلاف ناچیزی محاسبه کرد. برای یافتن این روابط ریاضی از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) یا Particle Swarm Optimization استفاده شده است. روابط به دست آمده از دقت خوبی برای تقریب ضریب الکترونگاتیوی برخوردارند و الکترونگاتیوی عناصر غیرواسطه را با خطای ناچیزی، تقریب می زنند.