سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش شیلاندری – کارشناس ارشد برق مخابرات
اصغر ابراهیمی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمصطفی نیازمندیان – کارشناس ارشد برق مخابرات
علیرضا ملاح زاده – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

هدف اصلی این مقاله انتقال بی سیم توان مبتنی بر تشدید دو آنتن فرستنده و گیرنده است و با توجه به اینکه جابجایی فرکانس کار سیستم از فرکانس تشدید آنتن ها بازده انتقال توان را به شدت کاهش میدهد دراین مقاله یک سیستم انتقال بی سیم توان متشکل از دو آنتن هلیکس تشدیدی با استفاده ازتقریب شبه استاتیک و به روش مداری مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد که در بین مقالات علمی کمتر به این مقوله پرداخته شده است مدل مداری ارائه شده تفاوت دو روش تحریک ممکن در سیستم های انتقال بی سیم توان از طریق تزویج تشدیدی را آشکار می کند و نشان داده می شود که تقریب شبه استاتیک ارائه شده برای فرکانس تشدید هلیکس های سیمی به خوبی با نتایج اندازه گیری مطابقت دارد.