سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – پژوهشکده حمل ونقل، تهران، خیابان سپهبدقرنی، خیابان کلانتری، پلاک۶۶
پریسا بازدار اردبیلی – پژوهشکده حمل ونقل، تهران، خیابان سپهبدقرنی، خیابان کلانتری، پلاک۶۶

چکیده:

از نقطه نظر اقتصادی، حمل ونقل مجموعه ای از خدمات است که انتقال و جابجایی کالا و انسان را از یک نقطه به نقطه دیگر بر عهده دارد و به علت ارزش افزوده ای که در اقتصاد ایجاد مینماید، بخشی از جریان تولید محسوب می شود. از میان زیربخشهای مختلف حمل ونقل، حمل ونقل زمینی به دلیل خصوصیات ویژه خود متداولترین شیوه حمل ونقل در عموم کشورهای جهان محسوب می شود که از یک طرف در کشور ما رایج ترین روش برای جابجایی کالا و مسافر است و از طرف دیگر فرآورده های نفتی کشور را به طور فزآیندهای مصرف میکند. این بخش با مصرف سالیانه ۲۶۹/۸ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال ۱۳۸۷ بیشترین مصرف کننده فرآورده های نفتی در مقایسه با سایر بخشهای مصرف کننده می باشد. هدف اصلی این مقاله برآورد تقاضای سوخت در بخش حمل ونقل جاده ای و ریلی به عنوان یکی از پر مصرف کننده ترین فرآورده های نفتی از میان زیربخشهای مختلف حمل ونقل میباشد. برای این منظور، توابع تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی با استفاده از داده های مربوط به سالهای ۸۷-۱۳۷۴ که به صورت فصلی جمع آوری شده اند، تخمین زده شده و در نهایت کشش های درآمدی و قیمتی سوخت در بخش حمل و نقل جاده ای و ریلی محاسبه شده است.