سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید شاه حسینی – پژوهشگاه نیرو
زهره سلیمیان – پژوهشگاه نیرو
وهاب مکاریزاده – پژوهشگاه نیرو
رضا گودرزی راد – وزارت نیرو

چکیده:

در این مقاله به پیش بینی انرژی الکتریکی مورد نیاز بخش خانگی در ایران تا افق ۱۴۰۴ پرداخته میشود . انتخاب این بخش از آن جهت بوده که سهم آن در مصرف انرژی الکتریکی در کشور بیش از ۳۰ درصد است. تجزیه و تحلیل انجام شده با استفاده از مدل MAED صورت میپذیرد که بر پایه روش مصرف نهایی تدوین شده است. در این مطالعه سال ۱۳۸۵ به عنوان سال پایه و بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۴ به عنوان دوره زمانی پیش بینی در نظر گرفته شده و تقاضای انرژی الکتریکی در قالب سه سناریوی رشد راندمان تجهیزات الکتریکی که در واقع مدیریت مصرف بشمار میرود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در مدل MAEDتقاضای انرژی در بخش خانگی به صورت مصارف نهایی شامل گرمایش فضا ، گرمایش آب ، پخت و پز، تهویه مطبوع و تجهیزات ثانویه (مثل یخچال فریزر، روشنایی و…) محاسبه میگردد. در ابتدا این مقادیر با تکیه بر اطلاعات ورودی مدل در بخش خانگی و بر حسب انرژی مفید محاسبه شده و در ادامه بر مبنای نفوذ در بازار و کارایی هر فرم انرژی که توسط کاربر تعریف شده ، تقاضای انرژی بر حسب انرژی نهایی محاسبه می گردد . نکته قابل توجه در خصوص استفاده از مدل MAED تامین اطلاعات آن است. تعداد زیادی از پارامترهای ورودی این مدل به صورت آماری در کشور موجود نیست. در این مطالعه و برای اولین بار بر اساس یک فعالیت میدانی جامع در کل کشور و تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز حاصل شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که تقاضای برق در بخش خانگی در کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۴ در سناریوهای رشد کم، مرجع و زیاد مدیریت مصرف به ترتیب ۲ درصد رشد خواهد داشت و از ۴۸۰۸۵ / ۲/۸ و ۳۸ ،۳/۲۶ ۸۱۱۲۴ و ۷۵۰۱۵ ، گیگاوات ساعت در سال ۱۳۸۵ به ۸۸۱۶۷ گیگاوات ساعت در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.