سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملیکا فرنودی –
مصطفی کتابچی –

چکیده:

دربین عناصر میکروآلیاژی نیوبیوم با افزودن کمترین درصد وزنی بیشترین تاثیر را برپالایش دانه دار است درنتیجه بیشترین سختی و استحکام بدلیل اندازه دانه کوچکتر دراین نوع فولاد نسبت به انواع دیگر فولاد میکروآلیاژی قابلدسترسی است درتحقیق چنددهه اخیر عناصر میکروآلیاژی عمدتا به منظور کاهش اندازه دانه استفاده شده که براساس این تحقیقات فولادهای میکروآلیاژی معمولا استحکامی درحد ۴۰۰-۵۰۰ مگاپاسکال دارند که سهم استحکامدهی رسوبی درآنها کمینه است به همین جهت درتحقیق حاضر ارزیابی ریزساختاری با افزودن عنصر مولیبدن به ترکیب شیمیایی فولادمیکروآلیاژی نیوبیوم دار پس ازعملیات ترمومکانیکی انجام گرفته است.