سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده بیرجندی – استاد یار دانشگاه بیرجند
مهین زرنگ – کارشناس ادبیات فارسی

چکیده:

پیوند ادبیات و سیاست پیشینه ای دراز دامنه دارد و پیش از شکل گیری و گسترش گفتمان میان رشته ای دانش نمودهای آن از طریق بررسی متون و مطالعات تاریخی قابل پیگیری است . به موازات اوج گیری تکاپوهای استعمار ی ادبیاتی پدید آمد که ضمن پنهان سازی سازوکارهای قدرت استعماری، توجیه گر اقدامات سلطه جویانه ی آنها بود؛ بتدریج در برابر این متنّیت استعماری متون ادبیی پدید آمد که محور آن بازخوانی تأثیرات اندیشه غربی بر زندگی سایر جوامع و نقادی رویه ی استعماری تمدن غرب بود . در مقاله ی حاضر ضمن معرفی این دو گونه ی ادبی، نمودی از تعاملات ادبیات و سیاست و پیامدهای آشنایی با این دو گونه ادبی مورد بحث قرار گرفته است.