سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خلف شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مصطفی یوسفی راد – دکتری زمین شناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک
محمدرضا خواجه ساهوتی – کارشناس ارشد سازه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

این مقاله سعی دارد با توجه به اطلاعات و داده های ژئوتکنیکی خاک های موجود در منطقه آبادان ، نسبت به تفکیک و دیته بندی این خاک ها بر اساس منطق فازی و به روش c میانگین فازی اقدام نماید. برای رسیدن به این هدف سه گمانه در منطقه حفر و از اعماق مختلف خاک منطقه نمونه برداری شد و سپس اطلاعات ژئوتکنیکی اخذ شد. پس از آن با استفاده از روش c میانگین فازی خوشه بندی فازی خاک ها انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که خاک های منطقه آبادان می توان به ۲ دسته اصلی رس به همراه مارن لجنی و رس سیلتی تقسیم بندی نمود. گروه اول خاک رس به همراه مارن لجنی رنگ با تراکم کم می باشد که دارای مقاومت برشی تک محوری و سه محوری بسیار کم و فاقد ظرفیت باربری مناسب و گوه دوم که خاک سیلت رسی با تراکم بالا می باشد.