سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله سیف – استادیار دانشگاه اصفهان
ابوذر کارگر – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
سینا صلحی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

درژئومورفولوژی برای تفکیک و شناسایی واحدهای فرمی روشهای متفاوتی وجود دارد یکی ازمهمترین آنها روش مبتنی برنظریه سلسله مراتبی است منطقه مطالعاتی دراین پژوهش چاله پلایا سیرجان است هدف دراین پژوهش تهیه نقشه ژئومورفولوژی پلایای سیرجان است دراین راستا با تکیه برسیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدور واحدهای ژئومورفیک منطقه مطالعاتی تفکیک و شناسایی شده و براساس روش سلسله مراتبی روی نقشه ژئومورفولوژی نمادین میگردد پایگاه اطلاعاتی منطقه شامل نقشه های میان مقیاس توپوگرافی :۲۵۰۰۰ ، :۵۰۰۰۰ ۱ نقشه مزین شناسی و تصاویر ماهواره ای لندست ۷ از سنجنده ETM+ درفرمت MR SID می باشد برای تهیه نقشه ژئومورفولوژی ساخت لایه های رقومی ازجمله نقشه واحد فرمی مناظر نقشه اطلاعات مواد مادری نقشه واحد فرمی زمین نما و ژئوفرم ها ضروری است.