سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید باقرنژاد – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمدرضا قاسمی –

چکیده:

امروزه فن آوری سنجش ازدوربصورت ابزاری کارامد درعرصه های علوم مختلف مورد استفاده قرارمیگیرد هدف ازانجام این تحقییق شناسایی تفکیک و پهنه بندی واحدهای رسوبی سازندسرخ بالایی درمنطقه جنوب باختری میانه با استفاده ازتلفیق روشهای رقومی و چشمی می باشد برای این منظور دراین پژوهش از داده های سنجنده aster مربوط به ماهواره TERRA با ترکیب باندهای ۱-۲-۳ که دارای بیشترین اطلاعات می باشد استفاده گردیده است VNIR درادامه از روش بسط تباین و فیلترینگ برای بارز سازی تصویر و ازتصحیح هندسی به منظور زمین مرجع سازی و کاهش خطا بهره گرفته شد برای مطالعه واحدهای رسوبی و تهیه نقشه های ساختمانی و تفکیک و تفسیر آنها ازتلفیق و تفسیر لایه های رقومی واحدهای سنگی عکسهای هوایی نقشه زمین شناسی و دیگر داده های موجود و برای پردازش تصویر ازنرم افزار ENVI استفاده شد دراین تحقیق براساس تجزیه تحلیل سیمای سرزمین و چشم انداز تصاویر ماهواره ای واحدهای رسوبی ازیکدیگرتفکیک گردیدند.