سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه عبا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد محلات
مهناز خدامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد محلات
احمد فتاحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد محلات
ابراهیم خادمی – کارشناس سازمان زمین شناسی شیراز

چکیده:

محدوده اکتشافی کوه سفید در شمال استان فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان اقلید قرار گرفته است. این محدوده از لحاظ زمین ساختاری بخشی از پهنه ساختاری سنندج- سیرجان و زاگرس مرتفع را شامل می شود. واحدهای سنگی رخنمون یافته در این محدوده شامل واحدهای آذرین خروجی، سنگهای رسوبی آهکی بوده و سن آنها از ژوراسیک تا کواترنر می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی به روش رسوبات آبراهه ای با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ در این محدوده با مساحتی بالغ بر ۱۰۲ کیلومتر مربع جهت تعیین نواحی امید بخش و مستعد کانی سازی انجام شده است، در ابتدا شبکه نمونه برداری طراحی و برداشت ۵۰۸ نمونه از رسوبات آبراهه ای اقدام گردیده است. در پردازش های آماری و مرحله نرمال شدن، بر اساس پارامترهای تعیین ک ننده، عناصر Au, Cu, Zn. Pb توزیع نزدیک به لاگ نرمال دارند در نهایت محل ناهنجاری های این عناصر تعیین و بصورت نقشه ترسیم گردید. نقشه های مذکور نشان می دهند که اغلب این ناهنجاری ها منطبق بر واحدهای آهکی و رسوبات آبراهه ای در محدوده می باشند.