سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهین رفوسه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ز
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کر
علیرضا شاکراردکانی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در طبقه بندی تصویر، پیکسل ها در گروه ها ی کاملاًً مجزا قرار می گیرند و پیکسل های هرجسم زمینی مانند خاک، آب، سنگ و غیره دسته بندی شده و بصورت رنگ های مختلفی نمایش داده می شوند. الگوی طیفی موجود در هر پیکسل در باندهای مختلف به عنوان پایه ای جهت طبقه بندی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله از سه روش طبقه بندی نظارت شده بیشترین شباهت، کمترین فاصله و چهار گوشها جهت تفکیک لیتولوژی کمک گرفته و در نهایت این سه روش با هم مقایسه شده اند