سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن زادصالح – دانکشده علوم زمین، دانشگاه دامغان
نادر تقی پور – دانکشده علوم زمین، دانشگاه دامغان
مهدی هنرمند – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

سنجنده استر در محدوده مادون قرمز کوتاه (SWIR) ابزاری بسیار سریع و کارآمد در شناسایی نواحی دگرسانی و به دنبال آن نواحی امید بخش می باشد. به طور کلی آشکار سازی دقیق زون های مختلف دگرسانی کمک بسیاری در شناسایی نواحی دارای پتانسیل معدنی می کند. در این تحقیق به کمک این سنجنده زون دگرسانی آرژیلیک متوسط و پیشرفته مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است. به کمک ترکیب باندی RGB:468 این سنجنده و تفاوت در میزان اشباع شدگی پیکسلها، این نواحی دگرسانی از هم تفکیک شدند. نتایج نمونه برداری های صحرایی و آنالیز XRD صحت روش استفاده شده در پردازش را ثابت کردند.