سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز علی نیا – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،
سروش مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

شناسایی و تفکیک آلتراسیون ها جهت ارزیابی کانسارهای مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. کانسارهای پورفیری از جمله کانسارهایی هستند که آلتراسیون های شاخصی را به همراه دارند و یکی از چالش هایی که همواره مهندسین معدن باآن روبرو هستند تفکیک این آلتراسیون هاست. اهمیت این موضوع از آن جهت است که میزان و نوع کانی سازی در زون های مختلف، متفاوت بوده و علم به این موضوع میتواند به برنامه ریزی تولید، تعیین نقاط بهینه حفاری و ارزیابی کانسار کمک شایانی نماید. در این راستا روشهای متفاوتی برای به نقشه درآوردن هر چه صحیح تر این آلتراسیونها وجود دارد. در اینمطالعه تلاش شده است زونهای مختلف آلتراسیونهای کانسار مس- طلا پورفیری دالی با استفاده از روش تحلیل مولفههای اصلی تفکیک شوند. در نهایت نتایج حاصل از این روشها با نتایج به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و همچنین کنترل زمینی مقایسه شده و توانایی این روش در تفکیک آلتراسیون ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است